Napoleon
Friday, February 15, 2019
TimeEventDetails
TBDWrestling: Varsity StateTBA vs. TBA
 @ Fargo Dome, NDSU location
Saturday, February 16, 2019
TimeEventDetails
FFA

National FFA Week

National FFA Week

TBDWrestling: Varsity StateTBA vs. TBA
 @ Fargo Dome, NDSU location
Sunday, February 17, 2019
Monday, February 18, 2019
TimeEventDetails
TBDBasketball: Girls Varsity Region TournamentTBA vs. TBA
Tuesday, February 19, 2019
TimeEventDetails
TBDBasketball: Girls Varsity Region TournamentTBA vs. TBA
Wednesday, February 20, 2019
Thursday, February 21, 2019
TimeEventDetails
TBDBasketball: Girls Varsity Region TournamentTBA vs. TBA