Strasburg

Strasburg

Wednesday, January 6, 2021
Thursday, January 7, 2021
Friday, January 8, 2021
TimeEventDetails
6:00pmBasketball: Boys Varsity Game

Flasher vs. Strasburg-Zeeland
 @  Strasburg High Schoollocation
Saturday, January 9, 2021
TimeEventDetails
TBDBasketball: Girls Varsity Game

Potter County vs. Strasburg-Zeeland
 @  Strasburg High Schoollocation
1:00pmBasketball: Boys Varsity Game

Potter County vs. Strasburg-Zeeland
 @  Strasburg High Schoollocation

Both jv play at 1:00 followed by Girls v and then Boys v

Both jv play at 1:00 followed by Girls v and then Boys v
Sunday, January 10, 2021
Monday, January 11, 2021
TimeEventDetails
4:30pmBasketball: Boys Junior High Game

Strasburg-Zeeland vs. Kidder County -Tappen
5:00pmBasketball: Girls Junior High Game Game

Strasburg-Zeeland vs. Napoleon G-S
 @  Napoleon High Schoollocation
6:00pmBasketball: Girls Varsity Game

Strasburg-Zeeland vs. Napoleon
 @  Napoleon High Schoollocation
6:00pmBasketball: Boys Varsity Game

Bismarck Century vs. Strasburg-Zeeland
 @  Strasburg High Schoollocation

century will send two teams to play our jv and our varsity

century will send two teams to play our jv and our varsity
Tuesday, January 12, 2021
TimeEventDetails
4:00pmBasketball: Girls Varsity Game

Strasburg-Zeeland vs. Kidder County Wolves

girls jv followed by girls v then boys jv and boys v

girls jv followed by girls v then boys jv and boys v
4:30pmBasketball: Girls Junior High Game Game

South Border ND vs. Strasburg-Zeeland
 @  Strasburg High Schoollocation
6:30pmBasketball: Boys Varsity Game

Strasburg-Zeeland vs. Kidder County Wolves

4:00 Start order Girls jv, girls v, Boys jv and boys v

4:00 Start order Girls jv, girls v, Boys jv and boys v