Strasburg

 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
  6:00pm
  @Turtle Lake Mercer High School
  6:00 JV, Varsity Follows
 • 4
 • 5
  1:00pm
  @Strasburg High School
  Both Jv play at 1 Girls varsity 2:30 and boys Varsity 4:00
  1:00pm
  @Strasburg High School
  Both JV at 1:00, Girls Varsity 2:30, Boys Varsity 4:00