Strasburg
Friday, January 4, 2019
Saturday, January 5, 2019
TimeEventDetails
1:00pmBasketball: Girls Varsity GamePotter County vs. Strasburg-Zeeland
 @ Strasburg High Schoollocation

Both Jv play at 1 Girls varsity 2:30 and boys Varsity 4:00

Both Jv play at 1 Girls varsity 2:30 and boys Varsity 4:00

1:00pmBasketball: Boys Varsity GamePotter County vs. Strasburg-Zeeland
 @ Strasburg High Schoollocation

Both JV at 1:00, Girls Varsity 2:30, Boys Varsity 4:00

Both JV at 1:00, Girls Varsity 2:30, Boys Varsity 4:00

Sunday, January 6, 2019
Monday, January 7, 2019
TimeEventDetails
4:30pmBasketball: Boys Junior High Game Gamevs. Kidder County -Tappen
6:00pmBasketball: Boys Varsity GameBismarck Century vs. Strasburg-Zeeland
 @ Strasburg High Schoollocation

JV at 6:00 Varsity Follows

JV at 6:00 Varsity Follows

Tuesday, January 8, 2019
TimeEventDetails
4:30pmBasketball: Girls Varsity Gamevs. Kidder County Wolves

Double header Both JV 4:30 girls varsity 6:00, Boys Varsity 7:30

Double header Both JV 4:30 girls varsity 6:00, Boys Varsity 7:30

4:30pmBasketball: Boys Varsity Gamevs. Kidder County Wolves

Both JV at 4:30 Girls Varsity at 6:00 and Boys Varsity Follows

Both JV at 4:30 Girls Varsity at 6:00 and Boys Varsity Follows

Wednesday, January 9, 2019
Thursday, January 10, 2019
TimeEventDetails
4:30pmBasketball: Boys Junior High Game Gamevs. Eureka-Bowdle
 @ Eureka High Schoollocation

We will play a 7th grade game and a 8th grade game

We will play a 7th grade game and a 8th grade game